Komentáře Tomislava Volka

 

Erasmus Rotterdamský

Můj přirozený sklon

 strhávat škrabošku lidem

předstírajícím počestnost …

 

                                                                       Stendhal

Holbein: Erasmus Rotterdamský  

 

Jan Ámos Komenský : Traditio lampadis