Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, roč. IV, 1-2/2015.