Vivaldi a »dvouplátkový klarinet« Václava Kapsy...