Tomislav Volek: Naše hudební osvětí, in: Hudební rozhledy 22, 1969, S. 322-326.