Tomislav Volek: Rozprava o hudební antrologii, in: Hudební rozhledy XXII, č. 1, 1968, s. 4-7.